Tel: 0034 972 77 02 72 / 0034 972 77 00 40

Horario de apertura

50 years of professional experience
Buscar ventas

Últimas propiedades vendidas
  • SET CASES 1
  • NAINTRÉ 10 BAIXOS
  • PASSATGE SANT BRIU
  • PALACIO DEL MAR B-19
  • DARÓ 9
  • PASSATGE LLIERCA 5-3
  • TRAMUNTANA 36-9
Facebook

AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer automatitzat responsabilitat de l’empresa mercantil FINQUES GUANTER, S.L., CIF: B-55059893, inscrita en el registre mercantil de Barcelona, Tom 2759, Foli 148, Fulla nº GI-49556, inscripció 8ª. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol.licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.guanter.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a FINQUES GUANTER, S.L. , de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a FINQUES GUANTER, S.L. o a tercers.

FINQUES GUANTER, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pagines d’Internet de FINQUES GUANTER, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, FINQUES GUANTER, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pagines d’Internet. Els continguts e informació de les pagines d’Internet de FINQUES GUANTER, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, dons només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pagines d’Internet de FINQUES GUANTER, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pagines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software I la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de FINQUES GUANTER, S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FINQUES GUANTER, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que FINQUES GUANTER, S.L. ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de FINQUES GUANTER, S.L. amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a Avgda. Ave Maria, 2 planta baixa, 17130 L’Escala (Girona) o bé, enviar un correu electrònic a Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla .

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que FINQUES GUANTER, S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus d’informacions, pot dirigir-se a FINQUES GUANTER, S.L., a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla , manifestant la seva voluntat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per FINQUES GUANTER, S.L. estan subjectes als drets de la propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de FINQUES GUANTER, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. FINQUES GUANTER, S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se FINQUES GUANTER,S.L. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a FINQUES GUANTER,S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

FINQUES GUANTER, S.L. ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables, i si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, FINQUES GUANTER, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella com si ho fós. FINQUES GUANTER, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

FINQUES GUANTER, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel.lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas FINQUES GUANTER, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en els serveis o transmissió o d’errades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

FINQUES GUANTER, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. FINQUES GUANTER, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es informació/ons obtinguda/es per o través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant al connectar la web de FINQUES GUANTER, S.L. com a accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza “Cookies”, es a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació: 1) Data i hora de l’ultima vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i contingut que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té la opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, FINQUES GUANTER, S.L. no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de FINQUES GUANTER, S.L. Els drets de propietat intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i dissenys, així com els vincles ( “hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de FINQUES GUANTER, S.L., són propietat exclusiva d’aquesta, tret que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per FINQUES GUANTER, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el seu consentiment exprés e inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjants legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de FINQUES GUANTER, S.L. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de FINQUES GUANTER, S.L.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 
Nuestra web usa cookies para ofrecerle un mejor servicio. Al visitar nuestra web, acepta el uso que hacemos de las cookies. OK